Strategija ir tikslai

Starteginiai prioritetai 2014-2018 metais:
1. Sportinio meistriškumo ugdymas.
2. Sportuojančių masiškumo didinimas.
3. Laipiojimo sporto žinomumo didinimas ir laipiojimo kultūros plėtros skatinimas.

Tikslai 2018 metais:
1. Švietimo plėtra ir žinomumo didinimas.
2. Laipiojimo bendruomenės narių kompetencijų didinimas suorganizavus trenerių seminarą.
3. 2018 metais suorganizuoti treniruočių stovyklą jauniesiems sportininkams.
4. Pristatyti ir išplėsti savanoriavimo LLSA galimybes visuose LLSA narių klubuose.
5. Įtraukti sportininkus į asociacijos administracinę veiklą.
6. Sukurti svarbiausių asociacijos dokumentų bazę su bendra prieiga.
7. Sukurti tvarkingą administracinį mechanizmą.