Įspūdžiai iš projekto

Kaip parodė LSFS užsakyti tyrimai, profesinės informacijos stoka trukdo efektyviam sporto organizacijos valdymui, lėšų įsisavinimui ir panaudojimui, todėl seminarams ypatingai atidžiai buvo parinktos mokymų kryptys atsižvelgiant į šiandieninius sporto organizavimo prioritetus ir sporto organizacijai svarbias sritis.

 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir dalyviai džiaugiasi aukšto lygio mokymais iš viso per 440 asmenų. Projekto metu vienam dalyviui tenka kiek daugiau nei 5000 Lt projekto lėšų. Po seminarų visi dalyviai gauna patvirtintus mokymų sertifikatus.

 

Projekte dalyvavo LLSA narių VšĮ „Miegantys drambliai“ sporto treneriai ir vadybininkai, bei klubo vadovė. Tokia galimybe galėjo pasinaudoti visi LSFS nariai. „Tai didelis indėlis į laipiojimo sporto asociacijos veiklą, kadangi žmogiškieji ištekliai yra pats svarbiausias efektyvaus veikimo elementas. Įgytos žinios paskatino ne tik entuziastingiau imtis esamos laipiojimo sporto veiklos, pasiūlė naujų idėjų, bet ir padėjo pamatus bendradarbiavimui su kitomis sporto organizacijomis. Pamatėme, jog esame ne vieni savo lauke, o apjungus jėgas, galima žymiai daugiau nuveikti kiekvienai giminingai sporto šakai“ – džiaugėsi vadovė.

 

„Projektas prisidėjo prie geresnio komandinio darbo ir komunikacijos kolektyve. Po seminarų turime didelį bagažą žinių ir patogiai paruoštą medžiagą, kurią pravartu atsiversti bent kartą į savaitę.  Dalyvaujame daugelyje įvairių seminarų, tačiau šie paliko ypač gerą įspūdį dėka tikrai puikių, atsidavusių lektorių. Seminarų metu galėjome ne tik spręsti mums aktualius klausimus, bet ir dalintis tarpusavio patirtimi sporto organizacijose. Įsitikinome, kad judame teisinga kryptimi. Viliuosi, jog tokių mokymų ateityje bus ir daugiau“ – įspūdžiais dalinosi mūsų įstaigos projektų vadovė Aistė Ragauskaitė.

 

LLSA prezidentas Andrius Smirnovas, paklaustas, kaip vertina šį projektą, sakė, – „smagu, kad jau galima pasidžiaugti pirmaisiais buvimo LSFS nariu vaisiais. Nauda akivaizdi ir laipiojimo sporto asociacijai ir visiems jai priklausantiems klubams. Džiaugiuosi, kad klubai tokia galimybe aktyviai pasinaudojo ir dalinasi įgyta patirtimi“.

 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga planuoja, kad mokymų metu įgytos žinios ir kompetencijos sąlygos didelę projekto pridėtinę vertę: darbo užmokesčio augimą iki 15 proc. per metus ir sporto įstaigų finansavimo augimą, iki 20 proc. per metus. Įgyvendinamas projektas prisidės prie Kūno kultūros ir sporto departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo ir Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo.