Projekto apibendrinimas

Atrinktiems atiteko teisė dalyvauti LLSA organizuojamuose vadybos mokymuose Lietuvoje ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose Jungtinėje Karalystėje, taip pat ir pareiga įgyvendinti savo idėjas, susietas su laipiojimo sportu ir jo populiarinimu.

Projekto tikslai

Šiuo projektu Lietuvos laipiojimo sporto asociacija (LLSA) siekė stiprinti savo organizaciją, siųsdama dešimties žmonių grupę į mokymus, suteiksiančius jiems kvalifikaciją, ne tik patiems vykdyti bei vystyti kokybišką veiklą, bet ir mokyti kitus – perduoti įgytas žinias, patirtį bei gerą praktiką, suteikiant atitinkamo lygio sertifikatus.

Apmokyti žmonės vykdys mokomuosius projektus visoms nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms, kurios daugiau ar mažiaus susiduria su laipiojimo bei kalnų sporto veiklomis bei kurios susiduria su kvalifikacijos ir kokybės trūkumo problema. Taip bus suteikiama žmonėms galimybė tobulėti, galimybė įgauti kvalifikaciją. Atitinkamai kylant bendram kokybės lygiui, atsiras bendra ir visuotinai pripažinta laipiojimo sporto veiklų kvalifikavimo ir koordinavimo tvarka, pripažintos taisyklės bei standartai. O tai leis kryptingai plėstis ir populiarėti šiai specifinei veiklai.

Ką vykdėme projekto įgyvendinimo metu

LLSA projektą administruojanti komanda drauge su konsultacinės įmonės ekspertais surengė ir įvykdė suplanuotus mokymus. 2010 metų paskutiniąsias sausio savaites dalyviai klausėsi ir aktyviai dalyvavo tokiuose vadybos mokymų moduliuose: „Efektyvūs susirinkimai. Diskusijos valdymas“, „Dalykinio bendravimo įgūdžiai“, „Prezentacija“. Vasario 21- ąją dieną dalyviai grįžo iš Jungtinėje Karalystėje, Capel Curig mietelyje įsikūrusio nacionalinio kalnų centro „Plas y Brenin“, kuriame vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai. Aukštos kvalifikacijos užsienio ekspertai vedė tokius mokymų modulius: „Lipimo sienele mokymai“, „Lipimo uolomis mokymai“, „Laipiojimo įgūdžių treniruotės“ ir „Pirmosios pagalbos kalnuose suteikimo mokymai“. 2010 kovo 8 – 21 dienomis dalyviai dar kartą lankėsi „Plas y Brenin“ dalyvauti „Kalnų vedlio mokymuose“. Dalyviams grįžus, balandžio mėnesį buvo įvykdyta dar viena mokymų sesija susidedanti iš „Problemų sprendimo“ ir „Projektų valdymo“ modulių.

Kas pasiekta projekto įgyvendinimo metu

Po tokios gausybės mokymų, dalyviai įgavo būtinų vadybos bei techninių žinių. Įgytos žinios dalyviams tarnaus kaip įrankis savo idėjų prezentavimui ir realizavimui. Dalyviai tapo pajėgus tinkamai pristatyti savo idėjas besidomintiems laipiojimu sportu, naujokams, rėmėjams bei plačiajai visuomenei. Dalyviai, veikdami kaip komanda, jau planuoja naujus ateities projektus laipiojimo sporto srityje: sukurti laipiojimo sporto populiarinimo strategiją, patobulinti LLSA valdymo struktūrą, sukurti profesionalių teisėjų sertifikavimo sistemą. Vienas iš pagrindinių tikslų yra LLSA tapimas pilnaverte tarptautinės laipiojimo sporto federacijos nare, kurį apmokytų dalyvių komanda drauge su LLSA vadovais bandys įgyvendinti. Kvalifikacijos kėlimo mokymų metu gauti įgūdžiai ir žinios, išugdė profesionalų požiūrį į laipiojimo sportą. O tai padės kompetentingai pristatyti laipiojimo veiklą. Dalyviai galės mokyti besidominčius laipiojimo sportu pagal tarptautinius reikalavimus ir standartus.

Paprojekčio metu įgyta kompiuterinė įranga sudarys tinkamas sąlygas projekto dalyviams įgyvendinti tolimesnes Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos plėtros veiklas bei renginius. Tolimesnis LLSA apmokytų dalyvių veiklos finansavimas yra planuojamas iš remėjų bei skirtingų savivaldybių lėšų, bei organizuojamų renginių metu surinktų lėšų. Paprojekčio dalyviai finansavimą savo veikloms taip pat planuoja iš naujų projektų kūrimo.

Kuo projektas buvo naudingas mūsų organizacijai

LLSA bendras tikslas – laipiojimo veiklų populiarinimas ir šių veiklų kryptingas vystymas, siekiant užtikrinti profesionalų, kompetetingą požiūrį bei kvalifikuotą pagalbą, o taip pat skatinti Lietuvos žmonių fizinį aktyvumą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei sudaryti sąlygas įdomiai ir kokybiškai leisti laisvalaikį, užsiimant laipiojimo, kalnų sporto bei turizmo veiklomis.

Šio projekto pagalba buvo suburta dešimties žmonių komanda, kuri sustiprino LLSA ir kuri vykdys laipiojimo sporto plėtros darbus.

Vadybinių mokymų metu buvo sukurtas komandos darbo planas, kuriame dalyviai susirašė veiklas, įvykdymo datas, atsakingus asmenis ir, dar vykstant projektui, pradėjo vykdyti veiklas po LLSA vėliava. Vienas pavyzdžių galėtų būti, 2010 gegužės 9 dieną įvykęs nemokamas renginys greituminio laipiojimo parodomosioms varžyboms pristatyti.

Kaip projektą vertina dalyviai

Dalyviai paklausti apie naudą, kurią jiems suteikė mokymai, džiaugiasi tokiais pasiekimais:

„…Pasiekimas yra naujos, entuziastingos žmonių komandos subūrimas, su kuriais turiu džiaugsmo dirbti. Užmegzta dar stipresnė komunikacija tarp klubų ir suinteresuotų šalių, kuri, tikiu, ne tik padės pamatus, bet ir duos svarbių rezultatų laipiojimo sportui Lietuvoje (Inga Kupetytė) .“

„LLSA mokymai suteikė galimybę susipažinti su Didžiosios Britanijos kalnų ir uolų laipiojimo sistema, tradicijomis bei praktika. Profesionalūs instruktoriai ne tik mokė mus laipiojimo įgūdžių, bet iš pagrindų rodė mokymo sistemą vaikams ir pradedantiesiems (Matas Milius).“

„ Per mokymus sužinojome daug informacijos apie tai, kaip dirbti, kaip skleisti žinias ir pradėjome spręsti LLSA problemas, siekdami padaryti postūmį, sukurti geresnę sistemą, skatinti tobulėjimą ir, svarbiausia, paversti laipiojimą Lietuvoje matomu, populiariu ir profesionaliu (Eglė Dambrauskaitė).