Kvietimas į seminarą – “Žinių viršūnių siekime kartu”

LSA

LSA

K V I E T I M A S

Laipiojimo sporto asociacija finansuojama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia atranką į seminarą “Žinių viršūnių siekime kartu”.
Seminare bus kalbama tokiomis temomis:

    * Kalnų sporto šakos – alpinizmas, laipiojimas uolomis, ledo laipiojimas ir kt.
    * Kalnų sporto ir laisvalaikio veikla – treniruotės, mokymai, varžybų organizavimas, kalnų gidavimas, žygio ir kelionių organizavimas.
    * Laipiojimo sportas ir veikla –  treniruočių metodika, maršrutų kūrimas, varžybų organizavimas, taisyklės ir eigos etapai. Saugumo taisyklės. Teisėjavimo taisyklės.
    * Laipiojimo ir kalnų sporto įranga – inventoriaus panaudojimas.
    * Darbas su jaunimu kalnų sporto šakų veikloje.
 

Projekto dalyviai ne tik įgis teorinių žinių, bet galės jas panaudoti praktikoje rengiant laipiojimo sporto varžybas- fiestą, vyksiančią rugsėjo 26 d. Vilniuje. Mokymų metu projekto dalyviai bus buriami komandiniam darbui, kuris leis tarp komandos narių išugdyti pasitikėjimo, abipusės pagalbos, supratimo, tolerancijos, komandinio sprendimų ieškojimo ir kitas projekto dalyviams svarbias savybes, užtikrinančias sėkmingą tolesnių projekto tikslų siekimą.

Seminaras vyks rugsėjo 25-27 dienomis nuo 9 iki 16 val. Vilniuje.

Parenkant projekto dalyvius bus atsižvelgta į jaunimo savanoriškumą ir motyvaciją Specifinė aplinka, būtent laipiojimo, alpinizmo ir kalnų kelionių technikos sportas ir pomėgis, turi būti priimtinas buriamos tikslinės komandos nariams. Projekto dalyviai turi turėti pakankamus šio sporto įgūdžius praktinėms užduotims atlikti.

Atrankos komisija įvertins kiekvieno jaunuolio, pareiškusio norą, galimybes dalyvauti projekte.
Projekte pareiškę norą dalyvauti savanoriai pildo anketas ir siunčia jas elektroniniu paštu: info@climbing.lt

Anketa (Word formatu) – < 2008-09-11_lsa_anketa_seminarui_zvsk .doc >

 

Laukiame Jūsų anketų iki rugsėjo 17 d. 16.00 val.