Strategija ir tikslai

Starteginiai prioritetai 2014-2017 metais:
1. Sportinio meistriškumo ugdymas.
2. Sportuojančių masiškumo didinimas.
3. Laipiojimo sporto žinomumo didinimas ir laipiojimo kultūros plėtros skatinimas.

Tikslai 2015 metais:
1. Švietimo plėtra ir žinomumo didinimas – dviejų laidų apie laipiojimo sporto rinktinę nufilmavimas.
2. Laipiojimo bendruomenės narių kompetencijų didinimas suorganizavus interaktyvų trasų statymo seminarą.
3. 2015 metų vasarą suorganizuoti stovyklą jauniams sportininkams.
4. Pristatyti ir išplėsti savanoriavimo LLSA galimybes visuose LLSA narių klubuose.
5. Įtraukti sportininkus į asociacijos administracinę veiklą.
6. Sukurti svarbiausių asociacijos dokumentų bazę su bendra prieiga.
7. Sukurti tvarkingą administracinį mechanizmą.